• เกี่ยวกับเรา
  • ความเชื่อของเรา
  • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  • แนวทางในการทำธุรกิจของเรา
  • บริษัทฯและวัฒนธรรมองค์กร
เกี่ยวกับเรา

เงินเทอร์โบเป็นธุรกิจอำนวยสินเชื่อให้กับลูกค้าในท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศ โดยเราให้บริการทางการเงินให้กับลูกค้าในชุมชน ผ่านเครือข่ายสาขากว่า 340 สาขา ใน 24 จังหวัดทั่วประเทศ 7 วันต่อสัปดาห์ ผลิตภัณฑ์ของเรามีสินเชื่อทะเบียนรถยนต์ รถจักรยานยนต์ภายใต้การกำกับ สินเชื่อโฉนดที่ดินและห้องชุด โดยสามารถรับเงินได้ภายในวัน นอกจากนั้น เรายังให้บริการ พรบ ประกันวินาศภัย ผ่านบริษัท เงินเทอร์โบ อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด อีกด้วย

เงินเทอร์โบดำเนินงานภายใต้กำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยบริษัทฯปฏิบัติตามเกณฑ์เรื่องการบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct) อย่างเข้มงวด เพื่อคุ้มครองสิทธิ์ของลูกค้า และเป็นไปตาม เจตนารมย์ของบริษัทฯที่จะทำธุรกิจอย่างเป็นธรรมและของหน่วยงานที่กำกับดูแลที่ต้องการปกป้องและคุ้มครองผู้บริโภค

ยิ่งไปกว่านี้ ที่เงินเทอร์โบ เราไม่สนับสนุนและไม่ปล่อยสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคที่มีจุดประสงค์เพื่อการซื้อสินค้าฟุ่มเฟือย เพราะจะสร้างนิสัยการอุปโภคบริโภคที่ไม่สอดคล้องกับรายได้ของตน ทำให้ก่อหนี้สินที่ไม่จำเป็นและจะสร้างผลเสียให้กับ ตนเอง ชุมชนและสังคมในระยะยาว เราเชื่อว่าสินเชื่อและผลิตภัณฑ์ทางการเงินของเรา จะถูกใช้เพื่อสร้างโอกาส ลงทุนขยายธุรกิจ หมุนเวียนเพื่อการค้าสร้างอาชีพ เพื่อสร้างชีวิตของลูกค้าเราให้ดีขึ้น

เมื่อท่านเข้าใช้เว็ปไซต์นี้บริษัทจะเก็บข้อมูลคุกกี้เพื่อเสนอโปรโมชั่น ประมวลผลและค้นหาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตาม ความต้องการของท่าน บริษัทจึงขอเก็บคุกกี้เพื่อนำประโยชน์ดีๆมาให้แก่ท่าน ท่านสามารถเรียนรู้คุกกี้เพิ่มเติมได้ที่นโยบายเกี่ยวกับคุกกี้(Cookie)และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้าม
ตกลง