คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย

1. เงินเทอร์โบให้บริการสินเชื่ออะไรบ้าง ?
2. ใช้เอกสารอะไรบ้าง ?
  1. บัตรประชาชนตัวจริง
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน/ ทะเบียนตัวจริง (กรณีสินเชื่อโฉนดที่ดิน)
  3. เล่มทะเบียนรถยนต์ตัวจริง/ โฉนดที่ดินตัวจริง
3. คุณสมบัติผู้สมัครมีอะไรบ้าง ?
อายุ 20-65 ปี
มีชื่อเป็นเจ้าของเล่มทะเบียน หรือเจ้าของโฉนดที่ดิน (กรณีสินเชื่อโฉนดที่ดิน)
4. เงินเทอร์โบชำระเงินได้ที่ไหนบ้าง ?
5. เงินเทอร์โบเปิดวันไหน ?
เวลา 08.30 - 17.00 น.
และ เสาร์-อาทิตย์
เวลา 09.00 - 16.30 น.
6. ติดต่อเงินเทอร์โบได้ที่ไหนบ้าง
บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด
ที่อยู่ : 455 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120