เช่าอาคาร

เช่าอาคาร
เรากำลังมองหา
เรากำลังมองหา
เรากำลังมองหา
เรากำลังมองหา
 1. กรุณาอ่านเงื่อนไขการเสนอเช่าอาคารโดยละเอียด
 2. กรอกข้อมูลของอาคารพาณิชย์ที่ท่านนำเสนอให้ครบถ้วน
 3. เมื่ออาคารที่ท่านนำเสนอได้เปิดเป็นสาขาของเงินเทอร์โบ ท่านจะได้รับเงิน
  รางวัลไปเลย 5,000 บาท
 4. เงื่อนไขนี้เฉพาะบุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่เจ้าของอาคารพาณิชย์
 5. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
 6. บริษัทขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ยกเลิกได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้
  ทราบล่วงหน้า
 1. ตรวจสอบเขตพื้นที่ที่ทางเราต้องการเช่าอาคารพาณิชย์ เช่น จังหวัด,อำเภอ
  หรือเขต
 2. กรอกข้อมูลของอาคารพาณิชย์ให้ครบถ้วน คลิกที่ปุ่ม “เสนอเช่าอาคาร”
 3. รอเจ้าหน้าที่เข้าไปสำรวจพื้นที่ที่ท่านนำเสนอ
 4. รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
 1. กรุงเทพมหานคร


 2. นครราชสีมา
 3. สระบุรี
 4. สมุทรสาคร
 1. เตรียม สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร เซ็นรับรอง
 2. ส่งเอกสารมาตามที่อยู่ บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด เลขที่ 455 ตำบลบางพูด
  อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หรือส่งอีเมลมาที่
  location@ntb.co.th
 3. รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันข้อมูล
เสนอเช่าอาคาร
*อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อเสนอ