ข้อมูลโฉนดที่ดิน
สินเชื่อโฉนดที่ดิน
 • วงเงินสูงสุด
  500,000 บาท
 • จังหวัดไหนก็กู้ได้
 • ผ่อนนาน 60 เดือน
 • รับทั้งบ้าน ที่ดิน
  ห้องชุด
 • รับเงินภายในวันเดียว
 • อนุมัติง่าย บริการไว
เอกสารในการสมัคร
 • บัตรประชาชนตัวจริง
 • ทะเบียนบ้านตัวจริง
 • โฉนดที่ดินตัวจริง
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • สัญชาติไทย
 • อายุ 20-65 ปี
 • มีชื่อเป็นเจ้าของโฉนดที่ดิน